close
شهر اول
اجاره ویلا
تالار گفتمان
اجاره ویلا
دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی


2مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی

در مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی ابزارها و روشهایی به کار می رود که اطلاعات به دست آمده ازمدیریت ارتباط بامشتری عملیاتی را تجزیه وتحلیل کرده و نتایج آن را برای مدیریت عملکرد تجاری آماده می کند. درواقع مدیریت ارتباطبا مشتری عملیاتی و تحلیلی در تعاملی دو طرفه می باشند. یعنی داده های بخش عملیاتی در اختیار بخش تحلیلی قرارمی گیرد. پس از تحلیل داده ها نتایج به دست آمده تاثیر مستقیمی در بخش عملیات خواهد داشت. به کمک تحلیل هایاین بخش مشتریان دسته بندی شده و امکان تمرکز سازمان به روی بخش خاصی از مشتریان فراهم می شود(2010،Romano, N.C, and Fjermestad ,J). این سیستم مهمترین نوع از crm می باشد. به این صورت که شامل داده هایی است که برنامه ها جهت برقراری ارتباط با مشتری به آن نیاز دارند. به عبارت دیگر این داده های خام در اختیار برنامه های crm قرار می گیرند و پس از کار بر روی این داده ها، نتیجه مناسب در اختیار شرکت و مشتری قرار داده می شود. اما اگر بخواهیم یک تعریف کامل ارائه نماییم: بدست آوردن، ذخیره، پردازش، تفسیر و ارائه گزارش به استفاده کنندگان داده های مشتری می باشد. شرکتهای زیادی هستند که این داده ها را جمع آوری کرده و پس از استفاده از الگوریتم هایی مختلف سعی در تحلیل و تفسیر این داده ها می نمایند (سیجانی اردوان ،1393).

6.2.2شش e کلیدی در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

سازمانها به منظور بهینه سازی ارزش ارتباط با مشتری وسازمان ناگزیرند که به شش"e" در مدیریت ارتباط با مشتریالکترونیکی توجه ویژه ای داشته باشند زیرا از نگاهی دیگر می توان گفت که "e" در مدیریت ارتباط با مشتریالکترونیکی تنها به معنی استفاده از ابزارها و فناوری

+ نوشته شده در شنبه 24 شهريور 1397ساعت 1:00 توسط حمید تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 1

مفهوم شهراز نظر دیدگاههای مختلف

ساوج و آلن وارد 2003 سه استراتژي را درباره درك ساختار تفاوت مفاهیم شهري مورد تحليل داده اند.

رويكرد اول :رویکردی معماری که در آن تنوع معاني شهري به صور متفاوت معماري آنها نسبت داده مي شود و روشي كه با آن مردم سيماي شهر را بر اساس تجربيات خود تفسير كنند مورد فراموشي قرار گرفته است.

نگرش معمارگرایانه به شهر یا به عبارت دیگر تاکید بیش از حد به فرم کالبدی که بیشتر بعدفیزیکی را دربر میگیرد علاوه بر اینکه نگاهی تک بعدی به شهر محسوب میشود،ابعاد دیگر شهر همچون تولیدات اجتماعی وامنیت زنان را نادیده گرفته و تعریفی ناقص از مفهوم واقعی شهر را بدست می دهد،بنابراین نمیتواند تعریف جامع و کاملی باشد.

رويكرد دوم: الهام گرفته ازنظريات هانري لوفوبر كه در آن فضا، پديده اي با ساختار اجتماعي تلقي مي شود.در اين ديدگاه تاكيد مي شود كه فرآيندهاي اجتماعي و فرهنگي مستقل از صورت ساختماني شهر معنا مي يابند.يعني به توصيف انگاره هاي ذهني - فرهنگي از مكانها توجه مي كند واز مرتبط كردن معناي شهر با تجربه فردي ناتوان است.بر خلاف دیدگاه اول که تاکیدی افراط گونه بر مفهوم فرم(بعد فیزیکی) داشت،این دیدگاه نگرشی کاملا متناقض داشته و ساختار اجتماعی را که به تعبیری فرآیند محسوب می شود مورد توجه قرار می دهد به طوریکه فرم یا شکل کالبدی شهر جایگاهی در این نگرش ندارد، حال آنکه تعریف شهر بدون پرداختن به ویژگی های کالبدی- فیزیکی آن نمیتواند تعریفی کامل باشد.

معنی شهر از دید مدنی پور:

محیط فیزیکی که خود متشکل از محیط طبیعی و محیط مصنوع است به همراه عامل اجتماعی یعنی انسان و فعالیت هایش ،شهر را شکل میدهند.بنا به گفته مدنی پور شکل شهر،هندسه یک پیوستگی اجتماعی_مکانی است.

رويكرد سوم :مربوط به نظريات والتر بنيامين در رابطه با جامعه شناسي شهري است; او معناي شهر را فصل مشترك بين خاطرات و تجربيات شخصي و ساختار تاريخي ارزشها و معاني مسلط (اجتماعي) مي داند.از نظر وي شهر عرصه ظهور عيني وآشكار تضادهاي فرهنگي ونقد فرهنگ هاي مسلط است.

تعمق در دیدگاه های متفاوت مذکور که رویکرد اول آن با دید معماری شهر را تعریف می کند و رویکرد دوم و سوم آن صرفا عامل انسانی را در نظر میگیرد ،اینطور می نمایاند که پرداختن به تنها قسمتی از ابعاد و عوامل موجود در شهر ما را در درک صحیح از مفهوم شهر ناتوان ساخته و منجر به دیدی صرفا تک بعدی و محدود می گردد،بنابراین ضروریست که این ابعاد به موازات یکدیگر مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم با تلفیق این دیدگاه ها مفهوم جامعی از شهر بدست آوریم.

آنچه که در این پایان نامه در رابطه با مفهوم شهر،مدنظر است تعریفی است که هم بعد فیزیکی و هم بعد انسانی-اجتماعی را در بر داشته باشد،به عبارت دیگر فرم ها و فرآیندها در کنار هم و به موازات هم مورد بررسی قرار می گیرند.

در این میان لازم است به دیدگاه مدنی پور در رابطه با مفهوم شهر بپردازیم ،مدنی پور1996در رابطه با ساختار شهر به دو دیدگاه اشاره میکند که این دو دیدگاه نیز همچون رویکردهای مطرح شده از طرف ساوج و وارد نگرشی تک بعدی به مفهوم شهر دارند ؛

دیدگاه اول نظریه پردازانی چون اسمایلز1955،ریکی1972شکل شهر را مجموعه ای ازساختمان و اشیا می بینند .در این دیدگاه که نگرشی صرفا فیزیکی به شهر است شهر را تنها در ابعاد مادی در نظر میگیرد در حالیکه شهر علاوه بر محیطی فیزیکی ،متشکل از مردم و فرهنگ های گوناگون است. با توجه به تعریف ممفورد1961 که شکل شهر را نمادی از بهم بافتگی روابط اجتماعی دانسته است،می توان به وجه تمایز محیط فیزیکی و شهر پی برد.

دیدگاه دوم برگرفته از نظریات راجرز1971 وبروتچی 1985شکل شهر را مقری برای روابط اجتماعی می داند. دید گاه دوم نیز نگرشی تک بعدی به شهر دارد زیرا که شهر علاوه بر شهروندان و روابط اجتماعی میان آنها بعد فیزیکی را نیز شامل می شود.همچنانکه تیبالدز 1992در زندگی یک شهر کاربریها و فعالیت ها را مهم تر دانسته است.

در حالیکه مدنی پور در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه سومی را مطرح می کند:دیدگاهی اجتماعی- مکانی مدنی پور به جای این دو دیدگاه متناقض مطرح می شود در اصل او حالتی بینابین را در نظر میگیرد. این دیدگاه به صورت بینابین هم نقش عامل فیزیکی_مکانی را در شکل شهر موثر دانسته و هم عوامل اجتماعی را دراین مقوله دخیل دانسته است.

با توجه به مطالب مذکورو مطالعه دیدگاههای مختلف اینطور میتوان نتیجه گرفت که پذیرفتن هر کدام از دو دیدگاه اول نمی تواند عاقلانه باشد زیرا که هر دو دارای نقص و نشان دهنده تنها قسمتی از واقعیت است.بنابر این دیدگاه سوم که از طرف مدنی پور ارائه گردیده نزدیک به واقعیت بوده و تاکیداین پایان نامه بر آن است،همچنانکه پایان نامه حاضر در راستای بررسی ارتقاءامنیت زنان با رویکرد مشارکتی میان شهروندان در فضاهای باز شهری است .

بنابراین لازم است که فضاهای شهری به عنوان جزوی از شهر مورد تحلیل قرار گرفته و تعریف شوند

+ نوشته شده در شنبه 24 شهريور 1397ساعت 0:17 توسط حمید تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 1

مدل­های شبکه­ای و مخزنی مدیریت دانش -پایان نامه

فناوري­هاي جديد به سازمان­ها اجازه مي­دهند كه نظام مديريت دانش را اجرا كنند، نظامي كه به كمك آن بتوانند اطلاعات ساختار نيافته را ذخيره و منتشر كنند. در اين رابطه در برخي متون دو نوع مدل براي پياده سازي نظام مديريت دانش پيشنهاد شده است. (علوی ولیندر، 2001)

1. مدل شبكه­اي كه از راهنماها و فناوري­هاي ارتباطي استفاده مي­كند تا صاحبان دانش را با استفاده كنندگان دانش پيوند دهد.

2. مدل­هاي مخزن كه از فناوري اطلاعات جهت به دست آوردن، سازماندهي، ذخيره و توزيع دانش عيني سازمان استفاده مي­کنند.

براي درك تمايز بين اين دو رويكرد بايد طبيعت دانش سازماني را مورد توجه قرار داد. نظام هاي مديريت دانش شبكه­اي از انتقال هر دو نوع دانشي (عيني- ضمني) حمايت مي­كنند، اما به نظر مي­رسد اين مدل­ها براي دانش ضمني مناسب­تر هستند. نظام مديريت دانش شبكه­اي قصد تدوين دانشي را كه توسط خبرگان در يك سازمان به دست آمده ندارد، بلكه تلاش دارد راهنماهايي براي اين دانش ايجاد كند. اين امر سبب مي­شود دانش مرتبط با سازمان تعريف شود، دارندگان دانش در هر حوزه مشخص شوند و اين امر منجر به ايجاد راهنمايي قابل جستجو براي كمك به ديگران در سازمان شود. اجزاء ديگر نظام
برچسب ها : مدیریت دانش , تلویزیون سری M سامسونگ

+ نوشته شده در جمعه 23 شهريور 1397ساعت 18:44 توسط حمید تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 2

پایان نامه -راههای رفع تکدی مبحث اول: ابزارها و راههای رفع تکدی

تكدي گري از زمانهاي دور در ايران وجود داشته است و تحت عناوين گوناگوني مانند: متكديان، گدايان، مخطراني، مكي، شجوي ها، ذراريحيها، زحكيم المرحومه ها، شعبها و اسطيلها وجود داشته است. به گونه اي كه : كنت دوگوانيو از مستشرقان اروپايي ديدگاه ايرانيان را نسبت به تكدي گري چنين بيان ميكند: "ايرانيان با ديده نفرت به گدايان نمي نگرند و آنان را مورد محبت قرار
مي دهند.

راههای رفع تکدی

مبحث اول: ابزارها و راههای رفع تکدی

به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمانهای مسؤول «ابزارها» و «راهها»ی متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاستهای انتخابی و هدفهای کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می برند.

کارشناسان معتقدند: تا ابزارها و راههای رفع تکدی گری شناخته نشود نتیجه ای قابل اعتنا به دست نخواهد آمد.

راههای رفع تکدی را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:

۱- ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی. به عنوان مثال شهرداری با همه امکانات بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارد می تواند در جهت برچیدن تکدی سهم بزرگی داشته باشد.

2- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می شود.

۳- برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.

یکی از راههای مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مهاجرتهای بی رویه و بدون برنامه ریزی که نهایتا منجر به تکدی می شود گرفته شود; همچنین می توان با ایجاد کارگاههای آموزش فنی – حرفه ای و ایجاد تسهیلاتی برای کارهای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.

با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، تنها متکدیان نیستند که قانون را زیر پا می گذارند و با ارتکاب این عمل به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می زنند، علاوه بر این، برخی از سازمان هایی که در این خصوص دارای وظایفی هستند و قانون برای آنها تکالیفی مقرر کرده است هم چشم بر وظایف قانونی خود بسته اند و دچار تخلف می شوند. بنابراین حل مشکل تکدی گری فقط با برخورد با متکدیان حل نمی شود، سازمان های درگیر در این موضوع هم باید به صورت جدی به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.

شاید مشکلی که در این زمینه وجود دارد، تعدد نهادهای درگیر و موازی بودن برخی از وظایف آنهاست به طوری که برای مثال برخی وظایف در باره حل مشکل تکدی گری هم بر عهده شهرداری قرار گرفته است و هم برعهده سازمان بهزیستی است؛ این موازی کاری و تداخل در وظایف باعث می شود که هر سازمان، کم کاری و مشکلات را از چشم دیگری بداند در نتیجه هیچ کدام مسئولیت مشکلات و کاستی ها را برعهده نگیرند. موضوع دیگر این است که این تصمیم ها معمولابه موجب بخشنامه ها گرفته می شود.در حالی که مصوبات هیئت دولت همواره در معرض تغییر هستند. تحول مکرر این مصوبات نوعی سردرگمی ایجاد می کند. شاید بهتر باشد که مجلس شورای اسلامی قانونی جامع در این خصوص به تصویب برساند که همه نسبت به بقا و دوام آن مطمئن باشند و در عین حال با شفافیت و روشنی وظایف هر دستگاه و سازمان را بیان کند.

به هر حال تکدی گری جرم است و مبارزه با آن توجه جدی تمام سازمان های درگیر با این موضوع را طلب می کند اما باید دانست، علاوه بر اینکه تکدی گری جرم است، یک مشکل اجتماعی هم محسوب می شود، بنابراین توجه به زمینه های گرایش افراد به تکدی گری ضروری به نظرمی رسد.

همبستگی میان افراد جامعه به گونه بردارانه است که تعاون و همدلی و همکاری و نیز رقابت سازنده جای خود را به اموری می دهد که موجبات نابهنجاری های اجتماعی می شود. جامعه برتر جامعه ای است که مسایل اقتصادی و دیگر معضلات و نابهنجاری ها از طریق تعاون، امر به معروف و نهی از منکر و نظارت حل و فصل می شود.

قرآن یکی از علل و عوامل تکدی گری را فقر و نیازمندی انسان ها همراه با نوعی نگاه به شخصیت های انسانی تحلیل و تبیین می کند؛ به این معنا که ریشه تکدی گری هر چند که به ظاهر فقر و بی نوایی و نیاز به برآورده آن است ولی ریشه روانی و شخصیتی نیز دارد. فقر و بی نوایی در تحلیل قرآنی تنها می تواند به عنوان یک انگیزه و سبب مطرح شود ولی این مساله موجب نمی شود تا شخص به سوی تکدی گری روی آورد. قرآن از مومنان می خواهد که تنها توجه خویش را به سوی گدایان مبذول ندارند؛ زیرا در جامعه افراد نیازمند بسیاری هستند که از نظر فرهنگی و اجتماعی و شخصیتی به چنان جایگاهی رسیده اند که برای رفع نیازهای خویش دست به سوی دیگران دراز نمی کنند. راهکار قرآن را می توان در چند چیز خلاصه کرد: اول آن تکدی گری را مساله فرهنگی و اجتماعی بدانند؛ دوم آن که با مساله از راه تشویق و ترغیب به خودداری از تکدی گری برخورد کنند؛ سوم آن که افراد ثروت را به موقعیت و مسایل اجتماعی آگاه سازند و آن را با این مسایل درگیر کنند؛ چهارم آن که با پرداخت و کمک مالی به فقرای عفیف از گسترش تکدی گری و گداپروری جلوگیری به عمل آورند. با این همه قرآن دور نمودن خشونت آمیز و طرد متکدیان و گدایان را نادرست بر می شمارد و از آن نهی کرده و به عنوان عملی ناپسند مذموم بر می شمارد.قرآن برای رهایی از مساله تکدی گری و گدایی پیشنهاد می دهد که نیازهای نیازمندان و بی نوایان از سوی جامعه اسلامی تامین گردد و راهی برای پیش گیری این معضل ایجاد و فراهم گردد.

تکدي‌گري يکي از مشکلات اجتماعي است که خاص کشورهاي در حال توسعه نبوده و در بعضي از کشورهاي توسعه ‌يافته نيز رواج دارد. فقر، اختلافات خانوادگي، اعتياد و اغفال کودکان از جمله دلايل بروز اين پديده است. متکديان که گاه به صورت باندهاي سازمان‌يافته فعاليت مي‌کنند، اغلب با تحريک احساسات مردم و فريب آنها به کسب درآمد مي‌پردازند. تکدي گري علاوه بر قبح اجتماعي، آثار و تبعات مخرب ديگري نيز دارد. به عـنـوان نـمـونـه، از آفات گردشگري به شمار مـي‌آيـد؛ به طوري که مـسـئولان گردشگري کشور هند يکي از دلايل کاهش آمار بازديدکنندگان از ايـــن کـشــور را افــزايــش تـعــداد متکديان در اطراف مناطق توريستي اعـلام کـرده‌اندمتن کامل پایان نامه تکدی گری

+ نوشته شده در جمعه 23 شهريور 1397ساعت 3:15 توسط حمید تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 2